Velkommen til Møllerdammen Naturbarnehage

Møllerdammen Naturbarnehage er en barnehage som har fokus på friluft, skog, dyr og natur. I naturen forsker vi på alt fra dyre-ekskrementer til livet blant fuglene, samt plukker vi søppel og lærer om naturvettreglene. For at barna skal få en vid forståelse av naturen, hva det er og hvorfor den nettopp er så viktig for oss.

Møllerdammen Naturbarnehage ligger vakkert til i den frodige naturen ved Hillestad i Holmestrand Kommune. Med skogen som nærmeste nabo, har vi kort vei til naturens egen lekearena.

Barnehagen åpnet i 2007 med fire avdelinger fordelt på en etasje. Avdelingene fikk navnene inspirert av naturen som ligger rundt. Kvisten er en småbarnsavdeling for barn i 0 – 1 årsalderen, Nøtteliten er en småbarnsavdeling for barn i 2 – 3 årsalderen, Stubben og Kongla er storbarnsavdelinger for barn mellom 3 – 6 år. 

Barnehagen har også en egen utescene som brukes til oppvisning av teater og sanger for foreldre og familie på sommeravslutningen. Barna bruker også scenen til å presentere hva de har arbeidet med gjennom barnehageåret. Scenen brukes da som utstillingslokale og fylles med produkter og bilder fra temaet de har arbeidet med.  

Barnehagen har en egen førskolegruppe som går turer og har egne samlinger to ganger i uken. De drar på lange turer i skogen, ser på dyrelivet og overnatter ute i lavvo.

Møllerdammen har uendelig med turmuligheter i skogen. Vi har to store lavvoer satt opp ute med bålplass, hvor barna kan lære å lage mat og bruke naturen vi har.

 

 

Vi har åpent fra kl 6.45 til kl 17.15 mandag til fredag. Barnehagen er åpen 12 måneder i året. Vi serverer to måltid hver dag, lunsj og ”to-mat”. Vi har fokus på et sunt og godt kosthold og barna får frukt hver dag. Vi serverer varm mat 1-2 dager i uken og hver mandag serveres det fiskemiddag.

Når du velger Møllerdammen Naturbarnehage velger du en barnehagen som er der for å bygge fram det beste i ditt barn. Barna får omsorg, lek og læring i et trygt og godt barnehagemiljø. Vi har i dag en høy pedagogisk tetthet, hvor alle er der for å gi ditt barn det beste pedagogiske tilbudet.

Vi ønsker å gi barna i vår barnehage en trygg og god plattform, hvor vi har fokus i å gi barna muligheten for videreutvikling for lek og læring. Som naturbarnehage gir vi barna unike muligheter for læring om naturen og dyrelivet vi har. De ansatte har ulike erfaringsområder om naturen som vi bruker i vår hverdag. Det og være ute uansett vær og skape gode opplevelser i naturen er noe vi i Møllerdammen Naturbarnehagen brenner for.