Kvisten

Vi har en avdeling med kun 1 åringer.

Kvisten er opptatt av at avdelingen skal være et sted med mye latter og glede. Barna skal føle trygghet og omsorg. Trygghet skapes bl.a. ved hjelp av trygge rammer og konsekvent personal. Vi voksne er samstemte og fungerer som gode rollemodeller.

Barna skal utvikle seg til selvstendige individer som kan ta hverdagen på strak arm. Barna får lov til å utforske, prøve og feile. Vårt mål er å bruke rutinepregede situasjoner som læringsarena, og gi barna utfordringer tilpasset deres nivå.

Barna har foreløpig et begrenset språk. Personalet anerkjenner deres måte å kommunisere på, og bruker dessuten språket svært aktivt i hverdagen. Det brukes eventyr, sang, rim og regler for å fremme språkutviklingen.

Vi legger til rette slik at de kan utvikle fysiske ferdigheter som å krabbe, gå ,løpe, hoppe o.l.

Det brukes mye tid på å lære barna sosiale ferdigheter og sosiale normer som gjelder i barnehagen, og i livet. Vi arbeider med å lære forskjellen på rett og galt, at de skal være snille mot de rundt seg, samt vise empati.

Målet vårt er at barna skal lære i samspill med oss voksne.