Nøtteliten

Velkommen til Nøtteliten

Vi har mye fokus på den gode leken og den aktive og engasjerte voksne. Det er viktig at vi er tilstede med barna for å veilede i lek og relasjonsbygging. Vi bruker språket aktivt med barna i samtale, lek, sang og språkgrupper. Små grupper med aktive voksne gir rom for hvert enkelt barn, alle barna blir sett. Den voksne er også en viktig rollemodell for hvordan vi behandler hverandre - vi veileder barna i relasjoner og konflikter. 

På denne måten blir barna godt kjent med farger og begreper, samt at vi skaper ett språkmiljø på avdeling. 
 
Vi er på tur 3 dager i uken.Vi tilpasser turene etter barnas nivå og har vogner tilgjengelig når det trengs. På tur utforsker vi det finner i naturen, har samlingsstunder og språkgrupper. Vi har en innedag i uken; da har vi fokus på formingsaktiviteter og lekegrupper.