Kongla

Naturen er vår arena for lek, læring og danning. Naturen gir rom for undring og utforsking, sansing og eksperimenterer. Naturen kan gi oss mange svar, men enda flere spørsmål – og vårt mål er å ta oss tid til å undre oss over, og å utforske naturen sammen med barna. Alt kan tas med ut, om det er tegnesaker, maling eller mat. Vi lager mat på bål, og leser bøker i lyngen. Naturen tas også i stor grad med inn, hvor vi arbeider med forming av selvplukket materiale. Vi har som mål å lære oss alle de ulike naturvettreglene før barnehageåret er over.

Kongla er en avdeling med 22 barn fra 3-6 år. På avdelingen er vi fem ansatte, som til sammen fyller 4 fulle stillinger, 3 kvinner og 2 menn.

Som naturbarnehage er vi mye ute, og er på turer både tirsdag, torsdag og fredag. Vi varierer med å gå på tur i grupper, og å gå på tur hele avdelingen. Vi har et fantastisk nærområde, hvor vi stadig oppdager nye turløyper, stier og plasser. Hillestad er en plass med veldig fint turterreng. Vi har Botnemarka i umiddelbar nærhet, 2 lavvoer, en selvlaget naturlekeplass og den gamle jernbanetraseen – som i dag er en sti forbi flere historiske bygninger og Reidvintunet.

Naturen er vår arena for lek, læring og danning. Naturen gir rom for undring og utforsking, sansing og eksperimenterer. Naturen kan gi oss mange svar, men enda flere spørsmål – og vårt mål er å ta oss tid til å undre oss over, og å utforske naturen sammen med barna. Alt kan tas med ut, om det er tegnesaker, maling eller mat. Vi lager mat på bål, og leser bøker i lyngen. Naturen tas også i stor grad med inn, hvor vi arbeider med forming av selvplukket materiale. Vi har som mål å lære oss alle de ulike naturvettreglene før barnehageåret er over.

Da nærmiljøet vårt har så mye å by på, går stort sett turene dit – likevel liker vi å utforske annen natur og andre samfunn. Dette ved å ta buss til byen, utforske livet ved sjøen – og rett og slett fokusere på å gi barna opplevelser de kan være felles om og ta med videre inn i leken og det sosiale samspillet.

Barnehagen har nylig fått sin helt egen minibuss, som gir oss enda større frihet til å utforske nye steder, og til å reise når vi ønsker.

Vi fokuserer i år på Alf Prøysen, og har valgt å tilnærme oss dette tema gjennom musikk og praktisk arbeid. Vi fokuserer på Snekker Andersen, ved at vi aktivt arbeider med snekring. Barna skal i løpet av året få muligheten til å lage hver sin fuglekasse – og hver sin fjøl, og dette arbeidet blir utført i snekkergrupper på fire og fire, i barnehagens helt egne bryggerhus. I musikk har vi valgt å fokusere på instrumenter og rytmer, og dykker ned i Prøysens mindre kjente barnesanger. På slutten av barnehageåret vil dette arbeide resultere i en utstilling av snekkerarbeidet – samt en konsert, med fremføring av sangene vi har øvd på.

Hver onsdag er vi i barnehagen, her bruker vi tiden til å arbeide med snekring, musikk, forming og fri lek.

Vi arbeider med SmART, som er et program som fokuserer på å fremme barns sosiale kompetanse. Vi arbeider med ulike styrker, og vår maskot ”Lille-Knerten”, som etter hvert har fått både mor, far, tanke og onkel – blir med et barn hjem hver helg, for å se etter styrker der også.

Vi arbeider for å gjøre barna til trygge og selvstendige individer, som ved hjelp av SmART vil være rustet til å takle medgang og motgang, både i og utenfor barnehagen – på en positiv måte. Det er viktig at barna blir trygge på seg selv, og på hvem de er. Vår oppgave er å oppmuntre barna være seg selv i samspill med andre barn og voksne, både i store og små grupper.

Hverdagen og livet på Kongla blir dokumentert gjennom bilder og videosnutter, som én gang i halvåret settes sammen til en film – som vises på foreldremøtet. Denne blir også overført på minnepenn, og kan tas med hjem.