Svømmeopplæring

I dag var førskolebarna på første av åtte ganger med svømmeopplæring.

Utrolig gøy å se hvor flinke og lærevillige barna er.

Astrd fra Lågen livredning og svømmeklubb er instrultøren som skal følge oss disse åtte gangene.