Kvisten

Kvisten er opptatt av at avdelingen skal være et sted med mye latter og glede. Barna skal føle trygghet og omsorg. Trygghet skapes blant annet ved hjelp av trygge rammer og et konsekvent personal. Vi voksne er samstemte og fungerer som gode rollemodeller. Barna skal utvikle seg til selvstendige individer som kan ta hverdagen på strak arm. Barna får lov til å utforske, prøve og feile. Vårt mål er å bruke rutinepregede situasjoner som læringsarena, og gi barna utfordringer tilpasset deres nivå.

Vi har en avdeling med 1-2 åringer. Det er 12 barn, 2 pedagoger og 2 assistenter.

Barna har foreløpig et begrenset språk. Personalet anerkjenner deres måte å kommunisere på, og bruker dessuten språket svært aktivt i hverdagen. Det brukes eventyr, sang, rim og regler for å fremme språkutviklingen.

Vi legger til rette slik at de kan utvikle fysiske ferdigheter som å krabbe, gå ,løpe, hoppe o.l.

Det brukes mye tid på å lære barna sosiale ferdigheter og sosiale normer som gjelder i barnehagen, og i livet. Vi arbeider med å lære forskjellen på rett og galt, at de skal være snille mot de rundt seg, samt vise empati.

 Vi går på tur 2-3 dager i uka. Turene gir barna erfaringer på forskjellige typer underlag, og vanskelighetsgrader, slik at de får oppøvet sine motoriske ferdigheter, de får kunnskaper om alt som lever og rører på seg i naturen.  Ved at barna ferdes mye i og opplever naturens mangfold, ønsker vi at de skal lære seg å ta vare på naturen og det som lever i den. Skog og mark er den aller beste arenaen for grovmotorisk utvikling. 

Vårt moderne levesett har på mange måter fratatt barna mye av den naturlige leken i skog og mark. I tillegg undrer vi oss sammen med barna over fenomener i naturen. Vi utforsker det vi finner langs turveien. De får tatt i bruk alle sine sanser. Derfor prøver vi å unngå å bruke vogn til barna. Dette fordi vi ønsker at barna skal være aktive og ikke sitte passive i vognen, fordi da går da glipp av så mange opplevelser, og får ikke får ikke brukt kroppen sin. De aller minste barna skal også prøve å gå noe av strekningen selv, for å få erfaringer og øve seg å gå på tur.