SmART Oppvekst

SmART er satt sammen av to metoder. Den ene er ART (-Aggression Replacement Training). Den jobber med sosial kompetanse. Den andre metoden er AI (Appreciative Inquiry). Den delen jobber med positivt tenkesett. Hva er det som fungerer godt, og hvordan kan vi ta det med oss i andre sammenhenger? Ved å starte med dette i barnehagealder vil barna bli veldig trygge på denne måten å tenke på, men også trygge på seg selv. Dette er hvordan vi jobber med SmART oppvekst i vår barnehage.

Nyheter