Stubben

Dagene våre er preget av at det aller meste av vårt liv og virke finner sted i naturen; skogen, sjøen, fjellet. Leken er den viktigste faktoren for barns utvikling. Vi opplever at naturen som lekemiljø, i stor grad, løfter kvaliteten på leken sammenlignet med barnehagens uteareal. Vi ser et klart større innslag av inkludering og samspill, kreativitet og fantasi, samt en lek som er robust og varig. Vi arbeider for å være gode og tydelige rollemodeller for barna med en sterk tro på deres kompetanse. Barna vet hvilke forventninger barnehagen har til dem.

Stubben er en storbarnsavdeling for barn i alderen 4 - 6 år. Som naturbarnehage legger avdelingen stor vekt på det å være ute og lage mat på bål. Vi er i dag 19 barn og tre voksene på avdelingen, to assistenter og en avdelingsleder. For oss er det viktig at alle, voksne og barn, får gode naturopplevelser og kan skape glede og nysgjerrighet av det å være ute.

En erfaring, som også er støttet av forskning, er at barn i naturbarnehager  blir flinkere til å ta vare på seg selv og andre. Som naturbarnehage føler vi at vi har ansvar til å utvikle barnas forståelse for bærekraftlig utvikling. I naturen eksponeres barna for naturens mangfold, noe som danner grobunnen for våre prosjekterarbeider. Vi tror barna tilegner seg respekt for naturen gjennom kunnskap.

Høsten gir oss muligheten til undring over hva som skjer med naturen, den gir oss de nydeligste farger og vi ser den gjør seg klar for vinteren. Vinteren er en helt spesiell årstid hvor vi blir dekket i et nydelig lag med kald snø. Snøen gir oss sjansen til å bygge vår egen fantasiverden, hvor det er kun fantasien som setter grenser for hva vi kan gjøre. Dette byr også opp for opplevelser i skibakken, akebakken og på skøyteisen. Barnehagen har eget utstyr til alle barna. Når våren kommer ser vi alt det grønne som endelig begynner å få liv igjen, blomstre opp fra snøflekkene som ennå ikke har smeltet bort. Da leter vi frem alle bøkene om trær, blomster og dyr for å forske på hva som blomstrer og gror først. Sommeren er den varmeårstiden som vi bruker til å bade og gå lange turer for å se på alle de vakre fargene som har blomstret frem.