Nøtteliten

Vi har mye fokus på den gode leken og den aktive og engasjerte voksne. Det er viktig at vi er tilstede med barna for å veilede i lek og relasjonsbygging. Vi bruker språket aktivt med barna i samtale, lek , sang og språkgrupper. Små grupper med aktive voksne gir rom for hvert enkelt barn, alle barna blir sett. Den voksne er også en viktige rollemodeller for barna.

Alle barn er født med iboende muligheter for utvikling. De voksnes rolle er å lytte til barnet, og legge tilrette for at barnet utvikler seg videre. Det er tre faktorer det legges spesielt vekt på; den måten de voksne forholder seg til barna, barnas iboende muligheter og rommet som den tredje pedagog. 

Det fysiske miljøet barna oppholder seg i er viktig for å fremme læring, nysgjerrighet og skaperglede. Rommet skal gi mulighet for gode møter mellom de som oppholder seg der.

Vi er opptatt av å være på jakt etter magiske øyeblikk.

Vi jobber for å etablere gode hverdagsrutiner, slik at de blir verdifulle møter og skaper forutsigbarhet i hverdagen. 

I løpet av året velger vi ut prosjekter/temaer vi tror barnegruppa vil finne spennende. Barns medvirkning står sentralt i dette valget. Vi deler ofte barna opp i mindre grupper når vi jobber med prosjekt/tema, og prosjektets/temaets varighet varierer ut fra barnas interesse for temaet. 

Vi har frilek ute i all slags vær for at barna skal få oppleve gleden av å være ute. Utelek er viktig arena for utvikling av grovmotorisk ferdigheter og bli kjent med barn og voksne på andre avdelinger. Uteleken bidrar til å bli kjent med andre lekematerialer som for eksempel vann, sand, jord, trær, utforskning av insekter og blomster,  og kjøkkenhagen hvor man kan smake litt på det som vokser der.

Vi er på tur 2-3 dager i uken. Vi tilpasser turene etter barna nivå, og har med vogner når det trengs. Det er mange flotte tursteder i nærmiljøet som vi benytter oss av. Vi er blant annet på Reidvintunet, togstasjonen, lekeplassen i Vestlia, område på tidligere Hillestad skole, og mange finner steder i naturen.  I naturen bruker vi alle sansene våre; vi ser på og er nysgjerrige på alt rundt oss, vi lytter til alle lydene vi hører, vi smaker på det meste og kjenner med hendene våre på alt som finnes.

På vinteren har vi også vår egen grillhytte på barnehagens område som vi benytter oss av til å varme oss, lese bøker og synge sanger.

Ute på barnehagens område har vi stor boltreplass med husker, klatrestativ, båt, lastebil, sandkasser, stor gressplen, vippehuske og mye annet moro.