Barnehagens særtrekk

Som naturbarnehage gir vi barna unike muligheter for læring om naturen og dyrelivet vi har. De ansatte har ulike erfaringsområder om naturen som vi bruker i hverdagen. Det å være ute uansett vær og skape gode opplevelser i naturen er noe vi i Møllerdammen Naturbarnehage brenner for.

I Møllerdammen Naturbarnehage møter alle barna positive og engasjerte voksne, som er der for å legge til rette for en variert og aktiv barnehagehverdag som skaper gode opplevelser for barna. Fylt med mestring, engasjement og et kreativt miljø danner barna gode erfaringer og varige minner, med et nytenkende personal som er der sammen med barna. 

Avdelingene har et godt samarbeid, vi går ofte turer sammen eller på tvers av avdelingene. Barna går ofte på besøk til de forskjellige avdelingene. 

For oss er et godt samarbeid med foreldrene viktig. Foreldrene får medvirke på barnehagens samlede virksomheter og gjennom de daglige kontakten i hente – og bringesituasjonene, foreldre samtaler og deltakelse på foreldremøter. 

I Møllerdammen Naturbarnehage bruker vi naturen så ofte vi kan, og er ute i alt slags vær. Det å være ute er en viktig del av vår hverdag. Ute i barnehagen og i skogen kan barna bruke kroppen sin på en helt annen måte. Årstidene vi har bringer mye forskjellig vær, som byr på både utfordringer og erfaringer av hva naturen har å by på. Opplevelsene og de ulike sanseinntrykkene barna danner gjennom det å være ute legger vi stor vekt på. Barnehagen vår ligger vakkert til rette for både skog og elver, som gir både korte og lange turer utenfor barnehagens egne grenser.