Kongla

Naturen er vår arena for lek, læring og danning. Naturen gir rom for undring og utforsking, sansing og eksperimenterer. Naturen kan gi oss mange svar, men enda flere spørsmål – og vårt mål er å ta oss tid til å undre oss over, og å utforske naturen sammen med barna. Alt kan tas med ut, om det er tegnesaker, maling eller mat. Vi lager mat på bål, og leser bøker i lyngen. Naturen tas også i stor grad med inn, hvor vi arbeider med forming av selvplukket materiale. Vi har som mål å lære oss alle de ulike naturvettreglene før barnehageåret er over.

Kongla er en avdeling med 18 barn fra 3-4 år. På avdelingen er vi tre ansatte, to pedagoger og en assistent. Som naturbarnehage er vi mye ute, og er på turer tirsdag, onsdag, torsdag og fredag. Vi går på tur hele avdelingen, men 1 gang i uken samarbeider vi med Stubben, hvor vi går på tur i mindre grupper.  Vi har et fantastisk nærområde, hvor vi stadig oppdager nye turløyper, stier og plasser.

Vi har skogen i umiddelbar nærhet, hvor barnehagen har 2 lavvoer, en selvlaget naturlekeplass og den gamle jernbanetraseen (gamle Hvittingfossbanen) – som i dag er en sti forbi flere historiske bygninger og Reidvintunet.

Barnehagen har sin egen minibuss, som lar oss få oppdage fine steder utenfor nærområde. Steder vi har reist til er Sti for øyet i Stokke, Botnemarka, Slottsfjellet i Tønsberg og mange andre fine plasser

(Rammeplanen 2017)

Igjennom utforsking, opplevelser og erfaringer, skal barnehagen bidra til å gjøre barna kjent med eget nærmiljø og samfunn.
Vi bruker naturen som en læringsarena, hvor barna blir kjent med dyrelivet i skogen, årstider, spor, og viktigheten av å ta vare på skog og mark. Barna blir gode på å bruke skogen som en lekearena, og utvikler både fantasien og kreativitet sin. De får utviklet grov motorikken sin med turer i ulendt terreng, klatring i trær og balansering på stein og stokker.

Vi har fokus på sosialkompetanse, og har ulike opplegg innenfor det:
Vi har SmART oppvekst, som handler om egenskaper som barna må jobbe med, og bli trygge på i det sosiale samspillet. Vi har kanin og pinnsvin, med temaer innenfor barnekonvensjonen og sosial kompetanse. Vi har Henry førstehjelp, hvor barna øker bevissthet og kjennskap til interesse for førstehjelp. V har trafikklæring med Tarkus, hvor barna skal få kunnskap om trafikkregler, og å ferdes trygt i trafikken. Også har vi brann bamsen Bjørnis, som gir barna kunnskap om brannvern.