SmART Oppvekst

SmART er satt sammen av to metoder. Den ene er ART (-Aggression Replacement Training). Den jobber med sosial kompetanse. Den andre metoden er AI (Appreciative Inquiry). Den delen jobber med positivt tenkesett. Hva er det som fungerer godt, og hvordan kan vi ta det med oss i andre sammenhenger? Ved å starte med dette i barnehagealder vil barna bli veldig trygge på denne måten å tenke på, men også trygge på seg selv. Dette er hvordan vi jobber med SmART oppvekst i vår barnehage.

Møllerdammen Naturbarnehage jobber SmART!

I Møllerdammen Naturbarnehage jobbes det med SmART.

Alle barnehagene og skolene i Holmestrand kommune jobber med SmART oppvekst.

SmART er satt sammen av to metoder. Den ene er ART (-Aggression Replacement Training). Den jobber med sosial kompetanse. Den andre metoden er AI (Appreciative Inquiry). Den delen jobber med positivt tenkesett. Hva er det som fungerer godt, og hvordan kan vi ta det med oss i andre sammenhenger?

Ved å starte med dette i barnehagealder vil barna bli veldig trygge på denne måten å tenke på, men også trygge på seg selv.

Gjennom å jobbe med SmART gir vi barn kunnskap og erfaringer med å takle motgang i livet. Det er ikke alltid like lett å møte motgang, og vi mennesker møter det forskjellig. Ved å ha høy sosial kompetanse, og et positivt tenkesett med tro og håp for fremtiden vil det bli lettere å møte utfordringene.

I SmART oppvekst er det 20 styrkekort som vi bruker med barna. Eksempel på styrkekort er «Samarbeid», «Kreativitet», «Hjelpsomhet», «Omsorg». Alle avdelingene har kortene synlig, enten om det er på veggen eller gulvet. De voksne bruker dem i hverdagen når de ser at barna bruker styrker. Da forklarer de voksne hvilket styrkekort de brukte og hva det betyr. Vi er også i gang med å lage knipper med småkort vi kan ha i jakkelomma når vi er ute med barna.

To avdelinger bruker styrkesoler. Alle barna har sin egen styrkesol på veggen. Den blir fylt opp med solstråler med styrker på etter hvert som de voksne ser at barna bruker styrker. Barn får alltid beskjed når de får en stråle, det er for å gjøre de beviste på styrkene sine.

Flere at avdelingene har lagt opp SmART – opplegg rundt «Ukas barn». «Ukas barn» er et barn som er i ekstra fokus i en uke. På den ene avdelingen har «ukas barn» ansvar sammen med de voksne å jobbe med styrken som er plukket ut for uka. Den voksne kan for eksempel si til barnet i ryddetid, at det kan gå bort til noen andre barn å si at de må SAMARBEIDE, «Ukas barn» setter pris på denne tilliten J

SmART boka «Identifisere barns styrker gjennom sosiale historier» blir også brukt. Dette er en bok med mange fortellinger som tar for seg de forskjellige styrkeegenskapene. En voksen finner en historie med de styrkeegenskapene som blir jobbet med, og leser denne i en samlingsstund. Etter at historien er lest snakker den voksne med barna om historien. I boka er det hjelpespørsmål til den voksne. De opplever vi er veldig fine å bruke.

På småbarnsavdelingene bruker de mye bilder sammen med styrkekortene. Hvis to barn samarbeider om å sette på plass en kasse, kan en av de voksne ta et bilde av disse barna, og henge opp det bilde på veggen. Ved siden av bildet henger de opp styrkekortet «SAMARBEID». På denne måten viser de barna hva styrkekortene handler om. Barna synes dette er veldig spennende og går stadig bort til bildet og ønsker å prate om det. Dette skaper gode samtaler og relasjoner.

Personalet jobber også med SmART seg imellom. Vi bruker «Følgekort», de er et dialogverktøy om personlige styrker. En av metodene vi bruker er å gi styrker til hverandre på lederteam og avdelingsmøter. Til hvert møte skal alle gi et styrkekort til de andre på møtet. Styrkene skal gis ut fra uka som har vært. Det betyr at vi må observere hverandre, og så plukke ut en av de positive observasjonene vi har tatt i løpet av uka. Ut fra den observasjonen vi har valgt, plukker vi ut en eller to styrker vi har lyst til å gi til den/de andre. Denne runden føles veldig positiv, både for den som gir bort styrker, og for den som mottar de. En styrke som går igjen på alle møtene er TAKKNEMLIGHET. Alle takker pent for styrkene de får J

Vi har så vidt begynt å jobbe med SmART med foreldrene. Det ble gjort i foreldresamtaler. Foreldrene ble utfordret til å fortelle om en situasjon hvor de selv mente de hadde god kontakt med barnet sitt. Alt fra et måltid, i en lek osv. Pedagogen stilte litt spørsmål underveis, mens foreldrene fortalte. «Hvorfor», «Hvordan», «Hva skjedde», osv. Når de var ferdig med historien, brukte foreldrene og pedagogen noen minutter på å plukke ut 3 styrkekort hver seg. Ut fra de styrkene de hadde valgt fikk foreldrene beskjed om å plukke ut kun et av kortene som de syntes gjenspeilte sitt barn. Til slutt fikk de med seg et oppgaveskjema som de kunne bruke til å kikke etter flere styrker hos barnet hjemme.

Til slutt vil jeg ta med to historier fra barnehagen som handler om SmART.     Avdeling med 1 åringer:

1. «Avdelingsleder sitter sammen med gutt 1 år. Gutt 1 år peker på fatet med den oppskårede frukten og sier «nan», gutten ser opp på avdelingsleder i håp om respons. Avdelingsleder sier at han ikke forstod gutten og han måtte si det igjen. «naan, naaaan» sier gutten 1 år igjen. «Vil du ha banan?», sier avdelingsleder. Gutten smiler fra øret til øret, det kommer to lyse små skrik fra han. Avdelingsleder løftet ned fatet og sier «Vær så god». Gutten 1 år forsyner seg med en banan i hver hånd. «takektakk» sier han og smiler. Avdelingsleder tar frem kortet takknemlighet og sier «Nå var du takknemlig. Det var kjempekoselig at du sa takk».

2. Gutt 5 år prøver å ta på seg regnbuksa si, men han får det ikke til. Han syntes det er vanskelig. Jente 5 år stod og så på gutt 5 år som syntes dette var vanskelig. Hun gikk bort til gutten og spurte om han trengte hjelp. Gutt 5 år svarte «ja». Sammen klarte de å få på regnbuksa.

Styrkekortet SAMARBEID ble brukt her.

 

Vi i Møllerdammen Naturbarnehage syntes dette er et spennende verktøy å bruke i hverdagen.

Vi jobber SmART!