Overgang mellom barnehage og skole

De eldste barna skal få muligheten til å glede seg til å begynne på skolen og oppleve at det er en sammenheng mellom barnehage og skole. Barnehagen skal legge til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskap og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen. Barnehagen skal bidra til at barna kan avslutte barnehagetiden på en god måte og møte skolen med nysgjerrighet og tro på egen evne. (Rammeplanen 2017).

Ved overgang mellom barnehage og skole vil barna oppleve at det blir stilt nye krav til dem i rollen som elever. I Møllerdammen Naturbarnehage mener vi det er viktig at barna får en rolig overgang. Derfor har vi førskolegruppe to ganger i uke, samt samarbeid med de ulike skolene barna skal starte i til høsten.

I overgangsperioden fokusere vi på at barna skal få en god og trygg overgang til skolen. Vi får besøk av lærere fra SFO og skolen som skal ha barna når de begynner på skolen. De kommer til barnehagen for å snakke om hva de skal gjøre på skole og hva som forventes av de. Senere drar de på besøk til skolen de skal begynne på for å møte andre barn som skal begynne sammen med de.

Møllerdammen Naturbarnehage har en fast tradisjon for å ta med barna på overnattingstur til Merkedammen. Barna overnatter ute under åpen himmel eller i lavvoer. På Merkedammen padler barna i kajakker, fisker og har natursti. De bygger bål og lager mat ute. Her står sommeraktiviteter i fokus.